ZARZĄD


Prezes Zarządu - Mieczysław Banach 


Zastępca Prezesa Zarządu - Grzegorz Kurbiel