RADA NADZORCZA


Przewodniczący Rady –  Waldemar StojakZastępca Przewodniczącego
–  
Władysław ŁokiećSekretarz –  
Agnieszka HolakCzłonek
–  Zbigniew StaniszewskiCzłonek –  
Mateusz Skowron