AKTY PRAWNE

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Alternatywa:

Statut (PDF)


Regulamin Rady Nadzorczej:

Regulamin (PDF)


Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Regulamin (PDF)

 Regulamin Porządku domowego

Regulamin (PDF)

Regulamin rozliczania wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych

Regulamin (PDF)

Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom

Regulamin (PDF)