ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 08-09-2020 r. (wtorek)  o godz. 17.00 w Hotelu „ Hostel Retro Pub”  26-600 Radom Rynek 6 ( róg ul. Szpitalnej).

 

 Na podstawie art. 8(3) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 845 z późn.zm.) oraz na podstawie § 28 i 29 Statutu Spółdzielni,  Zarząd Spółdzielni „Alternatywa” w Radomiu zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 08-09-2020 r. (wtorek)  o godz. 17.00 w Hotelu „ Hostel Retro Pub”  26-600 Radom Rynek 6 ( róg ul. Szpitalnej).

czytaj PDF